Här kan ni läsa om nationella spelregler

https://www.stff.se/forening/trana-spela/nationella-spelformer/

Spelregler 3 mot 3

https://www.stff.se/48f9be/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/nationella-spelformer/3mot3-20.pdf

Spelregeler 5 mot 5

https://www.stff.se/48f9c5/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/nationella-spelformer/5mot5-20.pdf